Make your own free website on Tripod.com

更新日期2002/10/31

紐澳導演                    回上一頁


彼得.威爾-澳洲

AD1944~

85證人

91綠卡107

83危險年代116

89春風化雨128※

75懸崖上的野餐116

86蚊子海岸

97楚門的世界120

姬連.阿姆斯壯(女)-澳洲

AD1950~

88愛戀風塵102

91情如物証90

95新小婦人118

93我們最後時光

巴茲•魯曼-澳洲

 

93舞國英雄99

97羅密歐與茱麗葉121

珍.康萍(女)-紐西蘭

AD1954~

90甜心90

97伴我一世情144

90伏案天使158

94鋼琴師和他的情人125

99聖煙烈火情112※

彼得.傑克森-紐西蘭

 

96神通鬼大110

96夢幻天堂95