Make your own free website on Tripod.com

更新日期2003/04/18

粵劇                             回上一頁


K 001 女兒香

2盒

倪惠英.羅維華. 廣州實驗粵劇團

K 002 七仙姬

2盒

凌飛.李活. 湛江市粵劇團

K 003 悅城龍母

2盒

孔雀屏.李雪冰. 湛江市粵劇團

K 004 血濺烏紗

2盒

羅家寶.鄭培英. 廣東粵劇院二團

K 005 柳毅傳書

2盒

羅家寶.倪惠英. 中國廣東粵劇院

K 006 寶蓮燈

2盒

盧秋萍.陳笑風. 廣東粵劇院二團

K 007 西施

2盒

林錦萍.王凡石. 廣州粵劇團健力寶劇團

K 008 朱弁回朝

2盒

陳笑風.林錦萍. 廣州粵劇團

K 009 牡丹亭

2盒

關國華.鄭培英. 廣東粵劇院二團

K 010 公主喜脈惹風波

2盒

溫玉.陳祖富.孔雀屏. 湛江市粵劇團

K 011 春草闖堂

2盒

佛山青年粵劇團

K 012 選女婿、望江亭

1盒

紅虹.石堅.文覺非. 廣東粵劇院

K 013 吳起與公主

2盒

羅華.倪惠英. 廣州粵劇團

K 014 珍珠塔

2盒

劉錦琴.彭錦娟. 東粵劇院三團

K 016 風塵知己未了情

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 017 魂牽珠璣巷

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 018 六國大封相

1盒

楊鈞.李活.孔雀屏. 湛江市粵劇團

K 019 焚香記

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 020 一把存忠劍

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 021 三跪九叩寒江關

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 022 漢宮泣別姐弟情

2盒

丁凡.陳韻紅. 廣東粵劇院一團

K 023 玉蜻蜓

2盒

嚴秋喜.黃學超.盧惠萍.陳美蓮. 南寧市粵劇團

K 028 關漢卿

1盒

新馬師曾.紅線女.文覺非.譚玉真 廣東粵劇院

K 030 三看御妹

1盒

梁耀安.余海燕.司馬劍琴.黎小泳 佛山市粵劇團

K 031 昭君出塞

1盒

紅線女 廣東粵劇院

K 032 蘇小小

1盒

吳嘉麗.蔡昌

K 033 唐伯虎點秋香

1盒

任劍輝.白雪仙.梁醒波

K 034 紫釵記

1盒

言雪芬.梁醒波

K 035 三笑姻緣

1盒

龍劍笙.梅雪詩.朱劍丹.言雪 雛鳳鳴劇團芬

K 036 光緒夜祭珍妃

2盒

彭熾權.陳亮卿 佛山粵劇院

K 037 李慧娘

2盒

梁金城.紅虹.羅偉華 廣東粵劇院

K 038 蝶影紅梨記

2盒

任劍輝.白雪仙

K 039 一代名伶任劍輝

1盒

K 040 皇姑宮主嫁何人

2盒

梁小青.余陽麗.嚴澤芳.高子凌 江門市粵劇團

K 041 太子告御狀

1盒

任劍輝.陳寶珠.余麗珍.李香琴

K 042 血濺鴛鴦劍

2盒

鄭秋怡.馮剛毅 山深圳市粵劇團

K 043 梁祝恨史

1盒

任劍輝.茅豔芬

K 044 粵劇折子戲精選

1盒

◆祭瀟湘-小神鷹. ◆瀛台怨-彭熾權.李淑懃. ◆胡不歸-羅家寶. ◆山伯臨終-姚志強. ◆血濺烏沙-羅家寶.鄭培英.

K 045 89年歡樂滿東華粵曲集

2盒

名家名曲

K 046 90年歡樂滿東華粵曲集

2盒

名家名曲

K 047 93年歡樂滿東華粵曲集

2盒

名家名曲

K 048 95年歡樂滿東華粵曲集

2盒

名家名曲

K 049 帝女花

1盒

任劍輝.白雪仙

K 050 搜書院

2盒

紅線女.陳笑風

K 051 山伯臨終.攔馬

1盒

陳笑風.郎秀雲 李活.鄭小瓊

K 052 文千歲OK(粵劇名伶)1

1盒

文千歲.梁少蕊.劉豔華合唱

◆百花亭贈劍. ◆紫釵記. ◆梁祝. ◆琵琶記. ◆蘇小妹. ◆徵袍還金粉. ◆雙仙拜月. ◆碧玉簪. ◆跨鳳乘龍. ◆潘金蓮. ◆范獻西施. ◆魂斷藍橋.

K 053 文千歲OK(粵劇名伶)2

1盒

文千歲.梁少蕊.劉豔華.謝雪心.白鳳英.鄧碧雲合唱

◆歌殘血淚飄. ◆火網焚宮. ◆歷劫情鴦. ◆魂斷藍橋.

K 054 粵劇小曲

1盒

◆紅樓夢-文千歲.羅美英. ◆花好月圓-羅家寶.林錦屏. ◆胡不歸-新馬師曾. ◆禪院鐘聲-小神鷹. ◆樓台會-文千歲.李寶瑩. ◆百花亭-吳國華.曹秀琴.

K 055 漢武帝夢會衛夫人

2盒

彭熾權.曾慧.梁廣鴻.林佩珍. 佛山青年粵劇團